M E R   Ä N   2 5   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

 

Plantvård

Tips & Råd

 

 • Meddela plantskolan 2 veckor före avhämtning av plantor

 

 • Plantor är färskvara. Eftersträva så kort lagringstid som möjligt efter leverans från plantskola eller kylterminal.
 • Plantorna kan förvaras på sval plats inomhus eller i ett skuggigt och svalt ställe utomhus utan risk för frost. Absolut inte i solsken!
 • Fryslagrade plantor måste alltid tinas ordentligt innan plantering. Tänk på att totsystemet behöver några dagar i upptinat skick för att kunna fungera normalt.

                     Täckrotsplantor

 • Plantorna levereras oftast frusna i kartong. Det tar cirka en vecka att tina plantorna, om plantorna står packade på pall och det är svalt kan det ta längre tid.
 • Det ska komma vatten om man kramar torvklupen.
 • Täckrotsplantor bör planteras på nya markberedda hyggen. Torvklumpen måste planteras så djupt så att den inte är synlig.

                     Barrot & Plugg+1

 • Dessa kan även användas på omarkberedda, äldre hyggen och till hjälpplantering.
 • De kan jordslås på skuggig plats. Plantor som ej är behandlade med kemiska snytbaggeskydd mår bra utav att ställas i vatten ett dygn före plantering.
 • Se till att rötterna hålls fuktiga och att de inte utsätts för solljus.
 • Plantorna måste planteras så djupt att stambasen är nere i mineraljord.
 • Om rötterna är långa måste dem beskäras så att rotsystemet kommer ner ordentligt i gropen utan att rötterna måste knycklas ihop eller hamnar ovanför jorden.
gallery/sydplantor_logo

Våra tjänster

gallery/inversberedning_thumb
gallery/markberedning_thumb
gallery/planteringsverktyg_thumb
gallery/viltstangsel_thumb