M E R   Ä N   2 5   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Insektsskydd

 

Upp till 80% av nyplanteringen riskeras att ätas upp av snytbaggen, särskilt på områden där det är hårt tryck av snytbagge, t ex på färska hyggen. Det är därför viktigt i större delen av landet att behandla sina plantor för att inte insekter ska förstöra dem. Behandling av plantor sker på plantskolan. Det kan också vara nödvändigt med ombehandling i fält då varaktigheten för insektsmedel inte varar hela tiden då plantan är känslig för snytbagge-gnag (2-3 år).

 

Merit Forest –är ett medel med den aktiva substansen imidaklorid som används mot skadeinsekter på barrträdsplantor. Medlet är systemiskt, och skyddar plantorna mot gnagande insekter såsom snytbaggen. Merit Forest är formulerat som ett vattenlösligt granulat. Därför är det inte brandfarligt och risken för hud- och ögonirritation reduceras. FSC- certifierade företag får endast använda Merit Forest WG för behandling av skogsplantor.

 

Forester- är ett nytt medel mot snytbaggen som innehåller cypermetrin. Cypermetrin, den aktiva substansen, finns sedan många år i ett stort antal produkter för användning mot skadeinsekter inom skogsbruk, lantbruk mm. Cypermetrin är beprövat och har använts i många länder, inklusive Sverige och har ungefär samma effekt som permetrin. Vidhäftningsförmåga och långtidsverkan är också samma som med permetrin. Forester används med ca 40% av aktiv substans jämfört med permetrin. Man kan spruta med ryggspruta.
 

Flexcoat – antalet kemiska behandlingar mot snytbaggar kan halveras genom en tillsats som får medlet att stanna kvar på plantan. Flexcoat blandas med insekticid. Ofta så ”försvinner” traditionella medel redan efter cirka 2-3 månader, men flexcoat sitter kvar på plantan i upp till 2 år, så ombehandling därför ofta kan undvikas.

Vi arbetar även för att minimera användningen av kemikalier och samarbetar med forskare och entreprenörer för att utveckla icke kemiska skydd mot insekter. Nu till våren 2010 lägger vi ut försök med nya icke kemiska skydd på plantor och uppföljning kommer att ske till hösten.

Vax- är en mekanisk behandling utan kemikalier som är godkänd enligt FSC och skyddar plantan under två växtsäsonger. Behandlingen sker på plantskolan och den kan fås på både barrot, täckrot och plugg.

gallery/sydplantor_logo

Våra produkter

gallery/viltmedel_thumb
gallery/viltoinsktsbeh_thumb