M E R   Ä N   2 5   Å R S  E R F A R E N H E T   A V   S K O G S P L A N T O R                    K O N T A K T A   OS S     0 4 7 6  -  6 2 0   0 0

Lövträd

 

I sortimentet finns vårt- och glasbjörk, al, ädellöv, snabbväxande asp, poppel samt en hel del udda lövträd. Det finns en del bidrag att söka för lövskogsplantering.

gallery/sydplantor_logo
gallery/lovpalntor

Lövplantor, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Barrot vårtbjörk

30-50, 50 - 80

Asarum (plantage), Visingsö (bestånd)

Täckrot vårtbjörk

25-50

Ekebo 5 (elitplantage)

Barrot glasbjörk

50-80

Dyrelund, Truust (plantage)

Barrot klibbal

50-80, 60-100

Knutenborg, Houlbjerg (plantage)

Täckrot masurbjörk

40-60

Finska kloner

Snabbväxande löv, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Täckrot hybridasp 
40-80 
Svenska (Ekebo) kloner, Vi har även finska och lettiska kloner 
Barrot poppel 
ca 80 cm 
OP42 

Ädellöv, Planttyp:

Storlek:

Proveniens:

Ek 
30-50, 50-80 
Nordtyskland 
Bok 
30-50, 50-80 
Nordtyskland 
Ask 
30-50, 50-80 
Nordtyskland  
Lind 
30-50, 50-80 
Nordtyskland  
Lönn 
30-50, 50-80 
Nordtyskland  

Fågelbär

30-50, 50-80

Nordtyskland

Några skogsplantor

gallery/hynrid_thumb
gallery/bok_thumb