• 0476-620 00
 • info@sydplantor.se
 • Amundshylte 4600, 343 92 Häradsbäck

PLANTVÅRD

Tips & Råd

 • Meddela plantskolan 2 veckor före avhämtning av plantor
 • Plantor är färskvara. Eftersträva så kort lagringstid som möjligt efter leverans från plantskola eller kylterminal.
 • Plantorna kan förvaras på sval plats inomhus eller i ett skuggigt och svalt ställe utomhus utan risk för frost. Absolut inte i solsken!
 • Fryslagrade plantor måste alltid tinas ordentligt innan plantering. Tänk på att rotsystemet behöver några dagar i upptinat skick för att kunna fungera normalt.

Täckrotsplantor

 • Plantorna levereras oftast frusna i kartong. Det tar cirka en vecka att tina plantorna, om plantorna står packade på pall och det är svalt kan det ta längre tid.
 • Det ska komma vatten om man kramar torvklupen.
 • Täckrotsplantor bör planteras på nya markberedda hyggen. Torvklumpen måste planteras så djupt så att den inte är synlig.

Barrot & Plugg+1

 • Dessa kan även användas på omarkberedda, äldre hyggen och till hjälpplantering.
 • De kan jordslås på skuggig plats. Plantor som ej är behandlade med kemiska snytbaggeskydd mår bra av att ställas i vatten ett dygn före plantering.
 • Se till att rötterna hålls fuktiga och att de inte utsätts för solljus.
 • Plantorna måste planteras så djupt att stambasen är nere i mineraljord.
 • Om rötterna är långa måste dem beskäras så att rotsystemet kommer ner ordentligt i gropen utan att rötterna måste knycklas ihop eller hamnar ovanför jorden.

Viktigt

 • Mekaniskt behandlade plantor, ex plantor med Woodcoat eller Hylonox måste planteras så djupt att en del av behandlingen är under jord.

Kontakt

Adress

 • Amundshylte 4600
 • 343 92 Häradsbäck

Sydplantor

 • Sydplantor AB
 • Org-nr: 556298-6850