TJÄNSTER

TJÄNSTER

TJÄNSTER

Planteringsuppdrag

Markberedning

Vi erbjuder och organiserar markberedning efter era behov. Harvning är den vanligaste och billigaste metoden. Plantan får med denna metod en säkrare etablering, bättre vattentillgång och mindre konkurrens från ogräs och snytbagge och är lämplig på de flesta marker. Det är viktigt att beställa markberedning i god tid!

Alternativ markberedning

Ett alternativ är inversmarkberedning. Detta är ett bra alternativ till vanlig markberedning då det blir mindre markpåverkan med denna metod. Det blir en bra miljö för plantan och därmed större plantöverlevnad. Markberedaren går att använda på t ex forn-åkrar där man inte får använda vanlig markberedare. Det är dyrare med inversberedning än vanlig markberedning, men fördelarna kan väga över. Man kan här välja mellan tre olika alternativ att bereda:

SYDPLANTOR

Vi kan Skogsplantor