• 0476-620 00
 • info@sydplantor.se
 • Amundshylte 4600, 343 92 Häradsbäck

TJÄNSTER

Planteringsuppdrag

 • Vi åtar oss planteringsuppdrag till ett fast pris. Vi garanterar att våra plantor är friska vid leverans och följer upp planteringsuppdragen.
  Vi samarbetar med erfarna entreprenörer och kan därför garantera ett väl utfört arbete. Vi kan även utföra efterbehandling i fält både mot snytbagge och vilt.

  Normalt sträcker sig planteringssäsongen från början av April till slutet av Juni.
  När det gäller höstplantering så är det lämpligt att plantera täckrot från mitten på Augusti till mitten av September. Då hinner plantan rota sig i marken och du minskar risken för att plantan kommer resa sig när tjälen går i marken.
  Barroten måste invintra innan den kan plockas upp från fälten och planteras. Dessa levereras normalt sätt i den andra halvan av Oktober och planteras normalt sett fram till mitten av November.

Markberedning

 • Vi erbjuder och organiserar markberedning efter era behov. Harvning är den vanligaste och billigaste metoden. Plantan får med denna metod en säkrare etablering, bättre vattentillgång och mindre konkurrens från ogräs och snytbagge och är lämplig på de flesta marker. Det är viktigt att beställa markberedning i god tid!

Alternativ markberedning

 • Ett alternativ är inversmarkberedning. Detta är ett bra alternativ till vanlig markberedning då det blir mindre markpåverkan med denna metod. Det blir en bra miljö för plantan och därmed större plantöverlevnad. Markberedaren går att använda på t ex forn-åkrar där man inte får använda vanlig markberedare. Det är dyrare med inversberedning än vanlig markberedning, men fördelarna kan väga över. Man kan här välja mellan tre olika alternativ att bereda:

  1. Invers – torvan grävs upp och läggs tillbaka i samma grop den kom ifrån, men i upp- och nedvänt läge. Inversmetoden är dyrare än harvning men ger troligen plantan den bästa miljön att växa i.

  2. Högläggning – liknar invers men den upp- och nedvända torvan läggs inte tillbaka i gropen. Högläggning passar bäst på fuktigare marker.

  3. Fläckmarkberedning innebär att det översta humuslagret skrapas bort. Denna metod är lämplig på mycket steniga marker, eller på fornåkrar, där ingen annan metod är möjlig.

Kontakt

Adress

 • Amundshylte 4600
 • 343 92 Häradsbäck

Sydplantor

 • Sydplantor AB
 • Org-nr: 556298-6850