• 0476-620 00
 • info@sydplantor.se
 • Amundshylte 4600, 343 92 Häradsbäck

Insektsskydd

 • Upp till 80% av nyplanteringen riskeras att ätas upp av snytbaggen, särskilt på områden där det är hårt tryck av snytbagge, t ex på färska hyggen. Det är därför viktigt i större delen av landet att behandla sina plantor för att inte insekter ska förstöra dem. Behandling av plantor sker på plantskolan. Det kan också vara nödvändigt med ombehandling i fält då varaktigheten för insektsmedel inte varar hela tiden då plantan är känslig för snytbagge-gnag (2-3 år).

Imprid Skog

 • Imprid Skog- är ett kemiskt insektsmedel mot snytbagge med god effekt. Medlet är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar. Den verksamma beståndsdelen, Acetamiprid, tillhör gruppen Neonikotinoider och påverkar insekternas centrala nervsystem. Imprid Skog är tillåtet att använda i FSC-Certifierad skog efter dispens.

Flexcoat

 • Flexcoat – antalet kemiska behandlingar mot snytbaggar kan halveras genom en tillsats som får medlet att stanna kvar på plantan. Flexcoat blandas med insekticid. Ofta så ”försvinner” traditionella medel redan efter cirka 2-3 månader, men flexcoat sitter kvar på plantan i upp till 2 år, så ombehandling därför ofta kan undvikas.

Mekaniska skydd​

Vax

 • Vax- är en mekanisk behandling utan kemikalier som är godkänd enligt FSC och skyddar plantan upp till två växtsäsonger. Behandlingen sker på plantskolan och den kan fås på både barrot, täckrot och plugg.

Conniflex

 • Conniflex- är ett skydd som består av en skyddande beläggning av lim och sand. Beläggningen är flexibel för att inte hindra plantans tillväxt. Conniflex är ett långtidsskydd som skyddar plantorna i två år.

Woodcoat

 • Woodcoat- är ett mekaniskt skydd som består av kiselmjöl och bärare. Det är sprutbart både i plantskolan och i fält. Produkten är skonsam mot plantorna och kan användas både på barrot, täckrot och pluggplantor. Woodcoat kan rätt applicerat ge ett tvåårigt skydd.

Hylonox

 • Hylonox- är ett mekaniskt skydd som består av mineraler och kan sprutas på plantan med t.ex. membransprutor. Det kan användas både i plantskolan och i fält. Skyddet har effekt upp till två år och är skonsamt mot plantan.

Kontakt

Adress

 • Amundshylte 4600
 • 343 92 Häradsbäck

Sydplantor

 • Sydplantor AB
 • Org-nr: 556298-6850